Çelik Kompozit Grid

Yüzey kaplaması sistemleri şev başında yapılacak tepe ankrajlarına çelik halat vasıtası ile monte edilmekte olup yük tepe çelik halatına taşıtılmaktadır. Salt Çelik Grid malzemelerinin yetersiz geldiği noktalarda düşmesi muhtemel blokların yapılacak hesaplamalar neticesinde yüzeyde yapılacak enine ve boyuna güçlendirmeler ile taşıtılması firmamızın sunduğu alternetifler arasındadır.

Otoyollarda, demiryollarında, belediyelerde ve idarelerde kaya ve taş düşmelerine karşı çelik gridler (çelik tel ağlar) veya özel tasarlanmış kaya bariyerleri kullanılmaktadır. Kullanılacak olan çelik grid (tel ağ, çift bükümlü hegzagonel şekilde imal edilmiş) malzemesi yüzey yapısına göre özel ankraj sistemleri ile kombine edilerek çözüm üretilebilmektedir.

Burada hedef kaya ve taş düşmelerine karşı yeterli seviyede güvenliği sağlamaktır. Konu ile ilgili olarak yapılacak ankrajlara gelecek yükler hesaplandıktan sonra ilgili gözenek açıklığına ve tel kalınlığına karar verilmektedir. Bariyerlerde durum biraz daha farklı olup düşmesi muhtemel kayaçların düşme rotaları belirlendikten sonra ilgili enerji seviyesine ve kayacın o noktadaki sıçrama yüksekliğine, hızına göre bariyer seçimi yapılabilmektedir.

Karayolu, Demiryolu ve HES projeleri yarmalarının yapım ve bakımında gevşek kaya ve molozların yuvarlanmasını engelleyerek, şev stabilitesi sağlamada başvurulan yollardan birisi de çift bükümlü, altıgen gözenekli çelik grid kullanmaktır. Bu yöntemle dengesiz büyük parçalar yerlerinde tutulurken, zamanla gözeneklerin içinden yetişen bitkiler sayesinde şev stabilitesi arttırılmaktadır.

Kullanılabilecek çelik grid ile ilgili başlıca hususlar aşagıdadır:

◦ Çelik Gridler, kolay gevşemez, dağılmaz ve sıkıştırdıkları kaya , taş ve molozlar kurtulamaz.
◦ Galvaniz kaplama teller paslanmaya mukavim ve uzun ömürlüdür. (30 sene)
◦ Esnek ve Kolay yerleştirilebilir


Kolay taşınabilme ve serilebilmeleri için 25 m veya 50 m uzunlukta olabilen rulolar 4 m genişliğe üretilebilir. Çok özel durumlarda havadan helikopter ile taşıma gerekmesine karşın, genelde şev başında özel ankrajlar ile tespit edildikten sonran aşağıya salınan rulolar birbirlerine aynı kalitede ve daha güçlü halatlar ile örülür. Çelik Gridlerin Çelik Halatlarla Güçlendirilmesi; Çelik Ağların (Çelik Grid) halatlar ile güçlendirilmesi ile oluşan ürün Çelik Kompozit Grid olarak adlandırılmaktadır. Çelik Grid uygulamasının akabinde yüzeyde ve ek noktalarında ekstradan mukavemet arttırıcı 8,00 mm lik çelik halatlar ile güçlendirme yapmak sistemin taşıma kapasitesini arttıracaktır. Kullanılacak 1770 N/mm2 mukavemetinde çelik halatlar sadece çelik grid ile taşınamayacak büyüklükteki blokları da tutacaktır. Aynı zamanda yan yana rulolarda bindirme yaparak halat örgü yapılması ileride oluşabilecek ek yerleri açılması riskini de ortadan kaldıracaktır. Kullanılması planlanan yüzey ankrajları mevcut çelik halat örgü ile birlikte çalıştırılmalı böylece halatlar yüzey ankrajlarından destek almalıdır. Ancak yüzeyin masif olmadığı kısımlarda hiçbir tip yüzey ankrajı kullanılmamalıdır.