Zemin Çivisi

Derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan yatay elemanlardır.
MAKİNE VE EKİPMAN
Delgi Makinesi :
Casagrande C6, C8
Tij
Auger
Matkap
Tabanca
Muhafaza borusu
Enjeksiyon Makinesi :
Pompa
Mikser
Ajitatör
Shotcret Makinesi :
Aliva
Aliva hortum seti
Kompresör
Tali Makineler :
Su Pompası
Jeneratör

YAPIM YÖNTEMLERİ :
Projede verilen yerlerin saha ölçme grubunun işaretlemesi ile zeminin yapısına göre seçilen malzeme ile imalat başlar.
Delgi Yöntemleri :
Ankraj delgisinde darbeli, rotary ve her ikisinin de birlikte uygulandığı yöntemler kullanılır.
Rotary Delgi Yöntemi :
Makinenin verdiği baskı ve dönme kuvveti tijler vasıtası ile, tijlerin ucunda yer alan kaya matkabına aktarılarak çalışır. Başlıca aşağıdaki ekipmanlar kullanılarak delgi işlemi yapılabilir.
Rock Bit : Bir gövde ve konik rulmanlardan ibarettir. Rulmanlar üzerinde sertleştirilmiş uçlar vardır. Bu uçların sayısı zeminin sertliğine göredir.
Auger ( Burgu ) : Sert olmayan plastik kil gibi zeminlerin delgisinde ve malzemelerin dışarı atılmasında kullanılır.
Muhafaza Borusu İle İlerleme : Dolgu malzemesi ihtiva eden veya yeraltı suyu altında bulunan zeminlerde delgi esnasında yıkıntıyı önlemek için kullanılır. Borunun ucuna aşınmayı önlemek için sert metalden yapılmış çarık kullanılır.
Darbeli Delgi Yöntemi :
Bu yöntem sert kayalarda kullanılır. İki tür uygulaması vardır. Biri makinenin kafasına ( Top Hammer ), diğeri ise deliğin dibinde ( Down The Hole ) çalışan çekiçle darbe elde etmektedir.
Kafadan Darbe ( Top Hammer ) : Makinenin verdiği dönme hareketi, kafada bulunan çekiç ve tijler vasıtası ile zemine aktarılır. Delik çapı 35 – 133 mm arasında değişebilir.
Delik Dibi ( D.T.H.): Bu yöntemde makinenin verdiği dönme hareketi tijler vasıtasıyla delik dibindeki tabancaya aktarılır. Tabanca bir yandan dönerken bir yandan da kompresör ile verilen hava yardımıyla çalışır ve ucundaki kabaralı bitle kayaya vurma hareketi yaptırır. Delik çapı 85 - 254 mm arasında değişebilir.

Temizleme Görevi : Delik delme işlemi sırasında malzemenin dışarı atılmasında kullanılan yöntemler hem delgi hızını hem de deliğin kalitesini etkiler. Çünkü deliğin etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için delik dibinde biriken kesilmiş malzemenin devamlı olarak dışarı atılarak deliğin temiz tutulması esastır. Bu iş için hava, su veya köpük kullanılır. Delik delme sırasında yetersiz. Temizlik yapılması bit sıkışmasına, tijlerin ek yerinden koparak tüm takımın delik içinde kalmasına sebep olur. Enjeksiyon Yöntemi : Enjeksiyon harcı ile çelik bar arasındaki yapışma mukavemeti, enjeksiyon içindeki malzemelerin karışım oranına, hazırlanış şekline ve deliğe basılma yöntemine bağlıdır. Delgi tamamlandıktan daha sonra kılavuz hortum yardımıyla tabandan yukarıya doğru kuyu doldurulur. Projede tarif edilen evsafdaki donatı deliğe yerleştirilir. ∼1 saat sonra kılavuz hortum ile 2. Enj. Yapılır. Su / çimento oranı 0,4 - 0,45 aralığında olmalıdır. Karışım suyu beton karma suyu kalitesinde olmalıdır. Püskürtme Beton Yapım Yöntemi : Projede tarif edilen eğimde açılmış ayna yüzeylerinin delgi ve enjeksiyon işlemleri tamamlandıktan sonra ayna yüzeylerinin son yüzey temizliği yapılır ve projede tarif edilen evsafta ( uygun bindirme boyları veya ilave donatılar ) hasır çelik döşenmesi pas payı mesafeleri sağlanarak tamamlanır. [Açılan ayna yüzeylerinde ( çalışılan zemine göre ) döküntü varsa zemininin hava ile temasını kesme maksatlı ∼ 5 cm kalınlıkta püskürtme beton imalatı yapılır. ] Projede istenen kalınlıkta püskürtme beton imalatı şantiyenin konumuna göre yerinde karma veya hazır beton sanralından kuru karışım alınarak püskürtme beton makinesinde uygun gunit toz karışım ilave edilerek, kompresör marifetiyle hortum çıkış ağzında su ile karıştırılarak ( çalışılan zeminin özellikleri doğrultusunda ) uygulamaya başlanır. Bulon plaka kaynakları veya germe işlemi tamamlandıktan sonra projede belirtilen kalınlıkta plakaların üstleri kapatılarak uygulama tamamlanır.