Jet Grout

JET GROUT & DSM
Bu yapım yöntemi Jet Grout Kolon ile zeminin ıslah edilmesini içermektedir.

MAKİNA / EKİPMAN
İşin inşaatında aşağıda özetlenen Makine-Ekipman kullanılacaktır.

Delgi Makinası
4" veya φ90 mm çapında ve projesinde gösterilen derinliğe inebilen, rotary delgi yapabilen CASAGRANDE C6/C8 veya muadili makine ile yapılacaktır.

Jet Grout Ekipmanları
Enjeksiyon ekipmanı, yüksek basınçlı 400-700 Bar kapasitede hidrolik pompalarla ve yine yüksek türbulanslı enjeksiyon ünitelerinden oluşacaktır.

Tali Makinalar
Yukarıda 2.1 ve 2.2'de ifade edilen makinalara ilave olarak kullanılacak diğer ekipmanlar sırayla:
Kompresör
Suompası
Silo, vs.YAPIM YÖNTEMİ
İşin projesinde görülen ..... cm çapındaki kolonlar yine projede gösterilen noktalarda imalatı yapılacaktır.

Delgi Yöntemi
Yukarıda ifade edildiği gibi delgi su yardımıyla rotary olarak ve φ90 mm çapında yapılacaktır. Delgi tek kademede ve belirlenen derinliğe kadar gerçekleştirilecektir.

• Jet grout imalatı yapılacak alan tesviye edilecek ve makinanın yürüyeceği düzgün bir çalışma platformu teşkil edilecektir.

• Çalışma platformu üzerinde jet grout imalat akslarının aplikasyonu yapılacak jet grout imal edilecek noktalar hassas bir şekilde işaretlenecektir.

Jet grout ön delgisi, ortalama 4" veya 90 mm çapında delik delici takım ve su jeti yardımıyla projede gösterilen derinliklere kadar yapılacaktır (Bknz. Ek).

Test çalışmalara başlamadan önce tercihen çalışma bölgelerine yakın ve aynı formasyona sahip yerde jet grout kolon imalatında kullanılacak parametrelerin saptanması için birkaç adet test kolon imal edilir ve 1-2 gün sonra etrafı açılarak gözlem yapılır. Belirlenen çapa en yakın çapta kullanılan parametreler uygulamada kullanılır.

Jet Grout Kolon Oluşturulması

• İstenilen derinliğe inildiğinde delici uçdaki "orifis" kapatılacak ve monitör olarak tanımlanan ve delgi ucunun hemen arkasında bulunan iki adet nozzle'dan 1/1'lik çimento/su karışımı, yüksek basınçla zemine basılacaktır.

• Uygulama projelerinde gösterilen ve tünel zeminin ıslahına yönelik imal edilecek D= ....... m çapında ve ....... boydaki jet grout kolonlarını zemin koşullarında oluşturmak için delici ucun sabit çekme hızı, nozzle çapı, rotasyon hızı ve uygulanacak jet grout basıncı test aşamasında elde edilen en ideal parametreler kullanılarak öngörülen jet grout kolonları imal edilecektir.

• Çalışma sahasındaki zemin koşullarında, yukarıda önerilen değerlerle projede öngörülen çapta ve boyda jet grout kolonlarının oluşturulup, oluşturulamadığı işin başlangıcında, İşverenin de denetiminde yapılan testlerle belirlenecektir. Bu testleri takiben uygulanacak jet grout basıncına, sabit çekme hızına rotasyon değerlerine karar verilecektir. Yüklenici, bu hususlarla ilgili olarak İşverenin ve/veya Mühendisin talimatlarına uyacaktır.

• Kullanılan nozzle'ların çapları sürekli kontrol edilecek ve gerekmesi halinde değiştirilecektir. İmalat sırasında pompa basınç göstergesi sürekli kontrol edilecek pompa basıncının belirlenen basınç değerini aşması halinde jet grout imalatı durdurularak nozzle'ın tıkalı olup olmadığı kontrol edilecektir.

• Jet grout kolonlarının yeterince mukavemet kazanmasını sağlamak amacıyla imal edilmiş bir jet grout kolonunun 2.0 m yakınına 24 saat geçmeden yeni bir jet grout kolonu imal edilmeyecektir.

• Yüklenici, her jet grout kolonu için bir fiş tutacak ve bu fişler günlük raporlar halinde kontrol mühendisinin imzası ile İşveren ve/veya yetkilisine sunulacaktır. Bu fişlerde; jet grout kolonu referans numarası, delme tarihi, jet grout tarihi, karışım oranı, kullanılan nozzle çapları, uygulanan basınç, jet grout takımı çekme hızı, delgi ve kolon boyu, engeller ve gecikmeler kullanılan delgi uçları gibi bilgilere yer verilecektir. Jet grout kolonu imalat fişi, işin başlangıcında İşverenin onayına sunulacaktır.

• Jet grout mikser ünitesi, jet grout kolonuna basılacak 1/1 çimento/su karışımını yeterli miktarda karıştırabilecek ve otomatik olarak karışım oranını ayarlayabilecek özelliklerde olmalıdır.
Jet Grout Malzemesi ve Uygulanacak Karışım Oranı

• Jet grout ekipmanı sahaya getirildiğinde, imalat öncesinde, tesis kurulduktan sonra, delici, karıştırıcı plant, pompa ünitesi kontrol edilecek ve çalışır durumda olduğu belirlenecektir. İmalatta kullanılacak ekipman için İşverenin onayı alınacak, arızalı ekipmanlar onarılıncaya kadar kullanılmayacaktır.

• Jet grout imalatında kullanılacak çimento homojen, iyi öğütülmüş evsafta, KPC ...... veya eşdeğeri çimento olacaktır.