Hea Panel - Yüksek Enerji Sönümleyici Panel

Yüzeysel güçlendirme sistemleri, tipik boyutları 1-1,5 m3 olan potansiyel düşme tehlikesi bulunan kayaların stabilitesini sağlamayı amaçlar. Bu tür sistemler aktif sistemden ziyade pasif sistemler olarak sınıflandırılabilirler ancak çalışma prensibi bakımından bu iki sistemin kombinasyonu olarak düşünülmelidir. Bu sistemler “yüzey kaplama” sistemleri olup kaya yüzeyi genel stabilitesini sağlayan sistemlerden farklıdırlar. İkinci olarak da eğer bir problem oluşma ihtimali var ise Tel Ağ sistemleri (bir seri ankraj dizisi ile beraber ağ ve halatlardan yapılı) derin penetrasyon (zemin çivileri, derin ankrajlar) sistemleri ile beraber kullanılmalıdır. Bütün sistem aşağıda gösterildiği gibi hücre kısmı 4 ankraj noktası ile kapatılmış şekilde, ankrajlar, çelik halat panelleri, çelik halatlar ve tel ağlardan yapılmıştır.
En uygun sistemi belirlemek için;
• Sertlik veya yüzeydeki rijitlik (Tel Ağ)
• Ankrajlara iletilen kuvvetler gibi bilgilerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu tür problemler, Tel Ağ sistemin sağladığı yüksek dayanımla beraber minimal deformasyon sırası ile kaya kütlesinin limit deformasyonundan kaynaklanır. Çelik Ağ sistemin dayanımı, “hareket sistemi düzlemine dik uygulanan ankrajların standart davranışı sırasındaki dayanımı” olarak tanımlanır. Çelik halat veya çelik halatlı panel tipli HEA panelleri GEOART tarafından geliştirilmiş sitemlerdendir. HEA paneller örülmüş tel ağlara göre şev iyileştirme uygulamalarında daha etkilidir ve bunun telin mekanik özellikleri ile ilgisi yoktur. Bunlara ek olarak çift bükümlü tel ağlar dayanımından ötürü tek bükümlü tel ağlara göre çok daha etkilidir. GEOART tarafından bu düşüncelerin yararları birleştirilerek Çelik Kompozit Grid malzemesini geliştirmiştir. Bu geokompozit malzeme kaya ve taş düşmesine karşı koruma uygulamalarında şev iyileştirmesini sağlamak için yüzeysel güçlendirme sistemi olarak kullanılır. Bu malzemenin en büyük avantajı, çift bükümler arasından uzunlamasına geçirilen halatlar ile yamaç boyunca ankrajlanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca tel ağ içerisine dokuma şeklinde yerleştirilen çelik halatlar, tel ağ sisteminin dayanımını arttırarak güvenliğin artmasını ve tel ağ kaplamaların daha etkili olmasını sağlar. Çelik kompozit grid malzemesi, 8,00 mm çapında yüksek dayanımlı çelik halatın kenar teli olarak yerleştirilmesine ek olarak yine 8,00 mm çapında çelik halatın kenar tellerinin tam orta noktasından boylamasına geçirilmesi ile oluşur. Sahada uygulama aşamasında çelik halatlar birbirine dik yönde çift bükümlü tel ağların arasından geçirilerek, panel haline getirilir. HEA paneller yüksek dayanımlı halat ile baklava dilimi biçiminde örülerek üretilmektedir. Çelik halatların üst üste bindiği noktalar özel klemensler ile birbirine bağlanmaktadır.
HEA panelleri;
• Düğüm noktalarının yırtılma ve çekme anında ayrılmaya karşı dayanımı,
• Statik koşullarda düğüm noktalarının açılmaya karşı dayanımı,
• Statik yükler altında HEA panellerin deformasyonu,
• Ankrajlara iletilen yük için test edilmiştir.