Toprakarme Duvar Uygulaması

Donatılı zemin duvarlar (MSE Duvarlar) klasik betonarme ya da taş duvar sistemlerine göre oldukça esnek ve deprem yükleri altında iyi performans göstermektedir. Sistemin ilk kullanıldığı yıldan itibaren dünyada 2 milyon m²’nin üzerinde duvar imalatı yapılmıştır. Özellikle deprem riski taşıyan ülkelerde (Japonya ve ABD) donatılı zemin duvarlar sıkça tercih edilen istinat yapılarıdır.

UYGULAMA ALANLARI
1.Karayollarında, kavşak imalatlarında ve taşıyıcı kenar ayakların imalatında.
2. Demiryollarında, demiryolu hattını taşıyan duvarlar olarak veya TCDD Üst Geçit Köprülerinde.
3.Belediye, Organize Sanayi Bölgesi, fabrika ve parsel çevresinde, dere, nehir ıslahlarında.
4.Diğer kullanım sahaları. (Askeri yapılar vb.)
Donatılı zemin duvarlar diğer istinat yapılarına göre beton ve demir metrajları açısından oldukça ekonomiktir. Yapılan analizlerde benzer yükseklikteki betonarme duvarların maliyetlerine göre %40 – 50 mertebelerinde daha uygun olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca işçilik ve kalıp maliyetleri açısından toprakarme duvarların diğer istinat yapılarına göre çok daha uygun olduğu bilinmektedir. Az sayıda personel ile montajının gerçekleşebilmesi, sistemi diğer sistemlerin önüne geçirmektedir.

SİSTEMİN AVAANTAJLARI
1.Sistemin depreme karşı güvenliği,
2. Klasik istinat yapılarına göre daha düşük miktarlarda beton, demir ihtiyacı nedeniyle ekonomik olması,
3. Yüksek imalat hızı
4. Farklı desen ve renklerde imalat imkanı,
5. İşçilik ve montaj kolaylığı,

Donatılı zemin duvarlar, toprakarme panel montajlarının çok hızlı olması ve işçiliğinin çok daha basit olması nedeni ile oldukça hızlı üretilebilen istinat yapılarıdır. Duvar yüksekliği ve tipine bağlı olarak günlük ortalama 200 m² montaj yapılabilmektedir. Ayrıca duvar imalatı ile birlikte duvar geri dolgusunun da yapılması kontrollü ve kaliteli dolgu ve sıkıştırma işleminin yapılmasını sağlamaktadır.
Dolgu kademelerinin imal edilmesi sırasında, dolgu 40 cm’lik tabakalar halinde serilir ve sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi minimum %95 proctor sıkılığı sağlanana kadar devam ettirilir. Bu sıkılık sahada yapılan deneyler ile kontrol edilir. İmalat aşamalarında, ilk önce panellerin oturacağı bölgedeki zemin düzeltilir ve 40x20 cm ebatlarında taşıyıcı özelliği olmayan tesviye betonu atılır. Daha sonra ilk sıra taban panellerinin montajına geçilir ve dolgu malzemesi serilerek sıkıştırma işlemi yapılır. Bunun ardından ilk sıranın galvanizli çelik şeritleri veya plastik şeritleri panellere bağlanıp, şerit montajı tamamlanır. Bu işlem her kademede tekrarlanarak duvar istenilen yüksekliğe kadar inşa edilir.
Donatılı zemin duvarlarda kullanılan toprakarme panel yüzeylerinde değişik tekstürler kullanma imkanı bulunmaktadır. Böylece duvarın yapı yapılacağı çevre ile uyumu sağlanabilmekte ve mimarı açıdan diğer istinat yapılarına göre daha estetik duvarlar imal edilebilmektedir. Panel yüzeylerine istenen logolar işlenebilmekte ve istinat duvarı işverenin isteği doğrultusunda özelleştirilmektedir.