Mini Kazık

MİNİ KAZIK
Temel kazığı veya derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan sistemin düşey elemanlarıdır.

MAKİNE VE EKİPMAN:
Delgi Makinesi:
CasagrandeC6,C8
Tij
Auger
Matkap
Tabanca
Muhafaza borusu
Enjeksiyon Makinesi:
Pompa
Mikser
Ajitatör
Tali Makineler:
Su Pompası
Jeneratör

YAPIM YÖNTEMLERİ:
Projede verilen yerlerin saha ölçme grubunun işaretlenmesi ile zeminin yapısına göre seçilen malzeme ile imalat başlar.

Delgi Yöntemleri:
Ankraj delgisinde darbeli, rotary ve her ikisinin de birlikte uygulandığı yöntemler kullanılır.

Rotary Delgi Yöntemi:
Makinenin verdiği baskı ve dönme kuvveti tijler vasıtası ile, tijlerin ucunda yer alan kaya matkabına aktarılarak çalışır. Başlıca aşağıdaki ekipmanlar kullanılarak delgi işlemi yapılabilir.

Rock Bit:
Bir gövde ve konik rulmanlardan ibarettir. Rulmanlar üzerinde sertleştirilmiş uçlar vardır. Bu uçların sayısı zeminin sertliğine göredir.

Auger (Burgu):
Sert olmayan plastik kil gibi zeminlerin delgisinde ve malzemelerin dışında atılmasında kullanılır.
Muhafaza Borusu ile İlerleme:
Dolgu malzemesi ihtiva eden veya yer altı suyu altında bulunan zeminlerde delgi esnasında yıkıntıyı önlemek için kullanılır. Borunun ucuna aşınmayı önlemek için sert metalden yapılmış çarık kullanılır.

Darbeli Delgi Yöntemi:
Bu yöntem sert kayalarda kullanılır. Compresör yardımıyla deliğin dibinde (Down The Hole) çalışan çekiçle darbe elde edilerek yapılır.

Delik Dibi (D.T.H):
Bu yöntemde makinenin verdiği dönme hareketi tijler vasıtasıyla delik dibindeki tabancaya aktarılır. Tabanca bir yandan dönerken bir yandan da kompresör ile verilen hava yardımıyla çalışır ve ucundaki kabartılı bitle kayaya vurma hareketi yaptırır. Delik çapı 85-254 mm arasında değişebilir.
Temizleme Yöntemi:
Delik delme işlemi sırasında malzemenin dışarı atılmasında kullanılan yöntemler hem delgi hızını hem de deliğin kalitesini etkiler. Çünkü deliğin etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için delik dibinde biriken kesilmiş malzemenin devamlı olarak dışarı atılarak deliğin temiz tutulması esastır. Bu iş için hava,su veya köpük kullanılır. Delik delme sırasında yetersiz temizlik yapılması bit sıkışmasına, tijlerin ek yerinden koparak tüm takımın delik içinde kalmasına sebep olur.

Enjeksiyon Yöntemi:
Projede belirtilen evsaftaki demir donatı kuyuya indirilir. Kuyu temiz mıcır (2 no) ile doldurulur. Daha sonra demir donatı ile birlikte kuyuya indirilen polietilen boru içinden kuyunun (Pistonlu enjeksiyon pompası marifetiyle) enjeksiyonu yapılır. ∼1 saat sonra 2. enjeksiyon yapılır.
Enjeksiyon imalatında kullanılan suyun beton karma suyu ile aynı kalitede olması gerekir.
Mini kazık enjeksiyonundaki su / çimento oranı 0,4 – 0,45 olmalıdır.
Çimento harcı mikserde 1 dk. karıştırıldıktan sonra kuyuya basılmalıdır.