Kaya Bulonu

Bazı durumlarda geometrik sınırlandırmalardan ve ekonomik koşullardan dolayı yukarıda sıralanan dayanma sistemleri yerine kazdıkça doğal zeminin donatılandırılması prensibinden hareketle zemin çivili duvarlar inşa edilebilmektedir. Bu tip duvarların ülkemizde yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak genel kullanım şekli bunların örneğin derin temel kazılarının geçici olarak desteklenmesi amacı ile geçici olarak kullanılması veya estetik görünüşe çok önem verilmeyen şehirlerarası yollarda kullanılmasıdır. Oysa Türkiye’de de iki projede uygulanan bir yöntemle zemin çivili duvarları da düzgün görünüşlü bir şekle getirmek mümkündür. Bu tip duvarların da avantajı en başta ekonomik oluşları, kazı işlerine paralel olarak teşkil edilebilmeleri ve nihai duvar yüzeyinin daha gerisinde herhangi bir kazı işlemi gerektirmemesidir.

Uygulama Yöntemi: Bu tip dayanma yapılarındaki en önemli avantaj uygulama yönteminden kaynaklanmaktadır. Kendini yaklaşık 1.5 m yüksekliğindeki dik bir şevde kısa süre de olsa stabil tutabilen bir zeminde kazı kademeler halinde yapılmakta ve her kademedeki gerekli zemin çivisi ve drenajlar teşkil edildikten ve yüzey erozyona karşı korunduktan sonra bir alt kademenin kazısına geçilmektedir. Bu yöntemle dayanma yapısı diğer yöntemlerin tersine aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru teşkil edilmektedir. Zemin çivileri normal şartlarda betonarme demirinden teşkil edilmekte ve kalıcı yapılarda korozyona karşı korunması için özel önlemler alınmaktadır. Drenaj amacı ile delinen deliklerin içersine drenaj boruları yerleştirilmekte ve böylece sağlıklı bir drenaj sağlanabilmektedir. Ön cephe geçici olarak hasır çelik ve shotcrete ile kaplanmaktadır. Duvar kalıcı olarak teşkil edilecek ise bu ilk kaplama tabakasının emniyetini arttırıcı ve estetik görünüş sağlamak amacı ile prefabrik elemanlar veya yerinde dökme beton yüzey oluşturulabilmektedir.

Tasarım: Bu tip zemin çivili duvarların analizinde çeşitli yöntemler kullanmak mümkün ise de dünyadaki kabul edilen en gerçekçi analiz yöntemi çift kama yöntemidir. Bu amaçla geliştirilmiş özel bilgisayar programları yardımı ile zemin mukavemet parametreleri, donatının çekme mukavemeti ve diğer özellikleri ile çivi zemin etkileşimi programa verilmek sureti ile statik durumda ve deprem yükleri altında Güvenlik Sayıları elde edilmektedir.