Kaya Tutucu Bariyerler

Kaya Tutucu Bariyerler, Kaya taş düşmesinde ekonomik çözümler sunarlar.

• Ekonomik koşullar,
• Emniyet durumu,
• Uygulama alanına erişim koşulları

veya diğer özel durumlar koruma yapılacak bölgenin çelik grid-çelik ağ-tel ağ sistemleri ile çözüm uygulamasına uygun olmadığında, ayrışma yapan kaya kütlelerinin düşme rotalarında veya darbe bölgelerinde imal edilecek kaya tutucu bariyerler, altyapının, mevcut yolların veya binaların korunmasında oldukça etkili olabilir. Bu sistemler kayaçların düşme rotalarına konumlandırılarak, gvenlik sağlanmaktadır.

Güvenliğiniz, her şeye hazırlık olabilmenizdir. Zor, karmaşık ve tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için geliştirdiğimiz sistemler sayesinde sizlere güçlü, dayanıklı ve kullanışlı mühendislik çözümleri sunuyoruz. Geniş ölçekli ve zor arazi koşullarında; teknik, topografik, pratik ve ekonomik nedenlerle yüzeysel koruma sistemleri uygulanamamaktadır. Zeminin kısıtlayıcılığını ortadan kaldırmak için kaya düşmelerine karşı bariyer sistemleri en efektif çözümdür. Benzeri olmayan ve resmi standartlara göre (ETAG) en iyi olan enerji sönümleyici bariyer sistemlerimiz kullanım ömrü boyunca performanslarını kaybetmediği gibi bakım ve onarım maliyetlerinin düşük olmasıyla fark yaratmaktadır. 250kj enerji seviyesinden 8500kj enerji seviyesine kadar kapasitelere sahip bariyer sistemlerimiz yamaç ve şevlerden düşebilecek kaya ve taşların enerjisinin absorbe ederek tutacaktır.

Geoart’ın bariyerleri İsviçre de konusunda uzman uygulayıcılar ile iş birliğiyle geliştirilmiştir. Bu nedenle bariyerler, kurulumu daha hızlı ve daha emniyetli hale getiren ve imalat süresini kısaltan özelliklere sahiptir.

EOTA onaylı Kaya bariyerlerimiz, Avrupa Teknik Onay Organizazyonu (EOTA), Avrupa Test ve Onay Kılavuzu 27 (ETAG 27) uyarınca test edilmiş ve onaylanmıştır. Geoart, 500 kJ’den 8.500 kJ’e kadar enerji soğurma kapasitesine sahip bariyer serisi için Avrupa Teknik Onayını (ETA) kazanmıştır. İmalat, tedarik ve montaj süreçleri için ayrıntılı bir şekilde alınan onaylar, bariyer sistemleri için CE Sertifikasının (kalite standardı) alınmasını mümkün kılmıştır.

İster çelik ister esnek dolgu malzemesinden teşkil edilmiş olsun; bariyer tasarımında bazı parametreleri göz önünde bulundurmak gerekir.
Bunlar;
Düşme enerjisi
Düşüş hızı
Çarpma Yüksekliği
Şev boyunca doğru noktanın tayini
Uygulama esnasında oluşacak problemler

Çelik bariyerler ise özel olarak 500 kjoul den 5.000 kjoul ‘e kadar kapasiteli Avrupa standartlarında tasarlanmış bariyerlerdir. Bunlar yapılacak hesaplamalar neticesinde enerji seviyesine ve sıçrama yüksekliğine göre seçilerek proje ihtiyacına göre kullanılan bariyerlerdir.
Bariyer tasarımında düşmesi muhtemel blokların düşmeleri özel bilgisayar programları ile anime edilerek düşme enerjileri ve düşme rotaları belirlendikten sonra maksimum sıçrama yüksekliği dikkate alınarak doğru malzeme seçimi yapılır.
Yandaki şekilde özel bilgisayar programı ile yapılmış düşme animasyonu görülmektedir.