Fore Kazık

Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde bina yükünü sağlam zemine taşıtmak amacıyla yapılan kazıklardır. Bu kazıklar sondaj kazıkları olup yöntemleri yapılan sahanın durumu, zemin yapısı, kazığın çapı ve derinliğine bağlıdır. Delik çapı Fore Kazık 50 cm ile 250 cm arasında olabilir.

MAKİNE – EKİPMAN
• Servis Vinci,
• Foraj için Vinç,
• Kelly,
• Rotari,
• Matkaplar,
• Vibro,
• Bentonit Tankı,
• Sirkülasyon Pompaları,
• Kompresör,
• Tremi Borusu

YAPIM YÖNTEMİ
Delgi Yöntemi
Projede belirlenen çaptaki betonarme kazıkların forajı paletli vince monte edilmiş rotary delgi makineleri veya hidrolik delgi makineleri ile yapılacaktır. Yıkıntı yapan, su seviyesi yüksek zeminlerde kuyu borulanacak veya bentonit ile delgi yapılacaktır. Yıkıntı yapmayan zeminlerde kısa bir ön boruyla delgi yapılacaktır. Foraj sırasında karşılaşılabilecek sert tabakaların geçilmesinde uygun ataşmanlar kullanılacaktır. Foraj, proje derinliğine ulaşıncaya dek yukarıdaki yöntemlerle devam edecektir.
Donatı Kafesinin Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi
Demirler kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak kafes haline getirilecektir. Kaldırma esnasında dağılmasını önlemek üzere gerekli rijitlik sağlanacaktır.
Kafeslerin eklenmesi bağ teli, kaynak veya çok ağır olmaları halinde klemensle yapılacaktır.
Hazırlanan donatı kafesi servis vinci kullanılacak kuyulara indirilecektir.
Betonlama sırasında batmaması için donatı kafesi üstten askıya alınacaktır.

Betonlama
• Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben içine tremi borusu servis vinci ile indirilecektir.
• Betonlama tremi borusu ile yapılacak betonun segregasyonu önlenecektir.
• Tremi betonunun yüksek slump (minimum 15 cm) ve geç priz alması (minimum 3 saat) gereklidir.
• Betonlama başlamaden önce tremi borusu tabandan 30-40 cm yukarı çekilecektir.
• Yer altı suyunun betonla karışmasını önlemek için tremi borusu sürekli ve asgari 2 m beton içinde kalacaktır.
• Betonlama, kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.
Kalite Kontrol
Kuyu metrajı foraj esnasında kelly boyuyla, foraj sonrası ucuna ağırlık bağlanmış şerit metre ile ölçüm yapılacaktır.
• Her 100 m3 betondan 4 adet numune alınıp 7-28 günlük kırım sonuçları raporlanacaktır.
•İstenildiğinde kazık yükleme deneyi yapılacaktır.
• İstenildiğinde PIT (süreklilik testi) yapılacaktır.

Kayıtlar
Her kazık için bir Sicil Fişi hazırlanır.
Bufişlerde:
Kazık numarası, yeri ve tarihi,
Kazık üst ve alt kotu,
Kazık çapı ve delgi boyu,
Foraj başlangıç ve bitim zamanı,
Kullanılan beton miktarı ve numune alınmış ise numaraları,
Muhafaza borusunun boyu bulunmalıdır.