Kaya Tutucu Sedde

Kaya Tutucu Seddeler, Kaya taş düşmesinde ekonomik çözümler sunarlar.
• Ekonomik koşullar,
• emniyet durumu,
• uygulama alanına erişim koşulları
veya diğer özel durumlar koruma yapılacak bölgenin çelik grid-çelik ağ-tel ağ sistemleri ile çözüm uygulamasına uygun olmadığında, ayrışma yapan kaya kütlelerinin düşme rotalarında veya darbe bölgelerinde imal edilecek kaya tutucu Seddeler, altyapının, mevcut yolların veya binaların korunmasında oldukça etkili olabilir. Bu sistemler kayaçların düşme rotalarına konumlandırılarak, gvenlik sağlanmaktadır. Güvenliğiniz, her şeye hazırlık olabilmenizdir. Zor, karmaşık ve tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için geliştirdiğimiz sistemler sayesinde sizlere güçlü, dayanıklı ve kullanışlı mühendislik çözümleri sunuyoruz. Geniş ölçekli ve zor arazi koşullarında; teknik, topografik, pratik ve ekonomik nedenlerle yüzeysel koruma sistemleri uygulanamamaktadır. Zeminin kısıtlayıcılığını ortadan kaldırmak için kaya düşmelerine karşı Sedde sistemleri en efektif çözümdür. Benzeri olmayan ve resmi standartlara göre en iyi olan enerji sönümleyici Sedde sistemlerimiz kullanım ömrü boyunca performanslarını kaybetmediği gibi bakım ve onarım maliyetlerinin düşük olmasıyla fark yaratmaktadır. 5.000kj enerji seviyesinden 15.000kj enerji seviyesine kadar kapasitelere sahip Sedde sistemlerimiz yamaç ve şevlerden düşebilecek kaya ve taşların enerjisinin absorbe ederek tutacaktır.
Geoart’ın Seddeleri İsviçre de konusunda uzman uygulayıcılar ile iş birliğiyle geliştirilmiştir. Bu nedenle Seddeler, kurulumu daha hızlı ve daha emniyetli hale getiren ve imalat süresini kısaltan özelliklere sahiptir. İster çelik ister esnek dolgu malzemesinden teşkil edilmiş olsun; Sedde tasarımında bazı parametreleri göz önünde bulundurmak gerekir.
Bunlar;
Düşme enerjisi
Düşüş hızı
Çarpma Yüksekliği
Şev boyunca doğru noktanın tayini
Uygulama esnasında oluşacak problemler
Çelik Bariyerler ise özel olarak 500 kjoul den 8.000 kjoul ‘e kadar kapasiteli Avrupa standartlarında tasarlanmış bariyerdir. Bunlar yapılacak hesaplamalar neticesinde enerji seviyesine ve sıçrama yüksekliğine göre seçilerek proje ihtiyacına göre kullanılan Seddelerdir. Sedde tasarımında düşmesi muhtemel blokların düşmeleri özel bilgisayar programları ile anime edilerek düşme enerjileri ve düşme rotaları belirlendikten sonra maksimum sıçrama yüksekliği dikkate alınarak doğru malzeme seçimi yapılır. Yandaki şekilde özel bilgisayar programı ile yapılmış düşme animasyonu görülmektedir.