Modüler Yeşil Duvar Uygulaması

Modüler ön yüzü bitkilendirilmiş Yeşil Duvar Uygulaması, (MSE duvar olarak da bilinir) ve yol dolguları oluşturmak için kullanılan çevre dostu modüler bir sistemdir. Görselliğin ön planda olduğu projelerde kullanılmaktadır. İstenilen her yükseklikte yapılabildiği gibi daha yüksek şevlerde ve yapılarda, yüksek performanslı geogrid malzemeler ile bağlantılı olarak da kullanılabilir. Ön tarafında yeşil renkli UV dayanımlı erozyon örtüsü, hasır çelik ve çift bükümlü hegzagonal tel ağlardan oluşur. Ön yüzdeki hasır çeliği gerekli eğim aşısında tutmak için çalışma alanına bağlanacak önceden oluşturulmuş iki çelik dayanak tedarik edilir. Açılı ön yüz ve erozyon kontrol örtüsü ünitelerin doğal bitki örtüsünün oluşumunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Uzun zamanda duvar yüzeyinde bir bitki örtüsü oluşmasa bile yeşil renkli UV dayanımlı file ön yüzü yeşil gösterecektir. Modüler Yeşil Duvar teknolojisi, herhangi bir beton eleman içermediği için mühendislik olarak çok daha güvenilir bir sistemdir. Özellikle zayıf temel zeminlerde, zeminde olabilecek oturma ve küçük hareketleri kolaylıkla takip edebilir. Estetik olarak beton elemanlarla inşa edilen yaşayan duvarlar sadece çalı tipi bitkilerin yetişmesine olanak sağlarken, Modüler Yeşil Duvarlar üzerinde bitki seçiminde de alternatifsizdir.. İsterseniz bahçenizle bütünleşen bir görüntü elde etmek için duvarınızda çim yetiştirebilir, isterseniz çiçeklerinizin devamını duvarınızda seyredebilirsiniz. Modüler Duvar Siteminin tüm bileşenler fabrikada bir araya getirildiği için Yeşil Duvarın kurulumu rakiplerine göre daha hızlıdır. Ünite sadece sahada dik konuma getirilir. Dayanak açıları, harici bir kalıp veya tutucuya gerek kalmadan yüzeyi belirlenen açıda destekler. Yapısal arka dolgu zemin donaatısı geogridlerin üzerine yerleştirilir ve ön yüzeyin arkasına uygun bitkilenebilir bir dolgu yerleştirilir. Ön yüzün hemen arkasında kullanılacak nebati toprak kalitesine bağlı olarak bitkilenme hızlı ve kolay gerçekleşir.

Uygulama Yöntemi: Modüler Yeşil DUVAR esas prensip olarak bir donatılı toprak sistemidir. Ancak dünya literatüründe donatılı toprak sistemler donatılı duvar ve donatılı şev olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki sistem arasındaki sınır ön cephe eğimine bağlı olarak belirlenmektedir ve sınır  = 70o olarak belirlenmiştir. Bu ayrım sadece duvarın görünümü ile ilgili olmayıp, sistemin davranış değişikliği gösterdiği bir sınır değere karşı gelmektedir. Dolayısı ile tasarım sistemi olarak da 70o den daha dik ön cephesi olan sistemlerle 70o den daha yatık ön cephesi olan sistemlerin tasarımı da tamamen farklı yöntemlerle yapılmaktadır. İşte bu sebeple donatılı şev tipi yapılarda yaşayan duvar teşkili çok daha sağlıklı olmaktadır. Buradaki sistem de önceden paneller halinde hazırlanmış çift bükümlü olarak örülmüş tel gözeneklerden (ağlardan) oluşan panellerden oluşmaktadır. Bu paneller bir sıra halinde yerlerine yerleştirildikten sonra önceden monte edilmiş destek elemanları açılmak sureti ile yine önceden belirlenmiş olan sabit ön cephe eğimi verilir. Bu paneller ön cepheleri özel bir malzeme ile kaplı olarak şantiyeye teslim edilmektedir. Şevin su altında kalma ihtimali olup olmamasına bağlı olarak iki farklı tip malzeme seçilebilmektedir. Daha sonra tel kafesin arkası toprak ile doldurularak sıkıştırılmakta ve daha sonra üst kapak zemin içine kıvrılarak imalat bitirilmektedir. Bunun üzerine diğer sıralar aynı şekilde devam etmektedir. Daha sonra eğer yaşayan duvar ön cephesinde çim yetiştirilmesi isteniyorsa ön cepheye Hydroseeding uygulaması yapılmaktadır. Eğer ön cephenin çalılık olması öngörülüyor ise tabakalar teşkil edilirken tabakalar arasına çalı dalları yerleştirilmekte ve bu çalılar kısa sürede ön cepheyi sarmaktadır.

Tasarım: Modüler Yeşil DUVAR tasarımı bu amaçla özel modifiye edilmiş şev stabilite analizi programları ile gerçekleştirilmektedir. Donatı mukavemeti ile donatı zemin arasındaki sürtünme mukavemeti ve zeminin mukavemet parametrelerinin göz önüne alındığı bu hesaplamalarda hem donatılı kısmın iç stabilitesi hem de sistemin tümünün stabilitesi tahkik edilmektedir. Ayrıca bu analizlere paralel olarak kayma düzlemleri de tahkik edilmekte ve böylece olası tüm göçme mekanizmaları incelenmektedir. Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken husus donatı boy ve sıklığının optimize edilmesidir. Çünkü çok çeşitli kombinezonlarla stabilitenin sağlanabilmesi söz konusu olmakta bunların arasından en ekonomik ve emniyetli çözümün bulunması gerekmektedir. Ayrıca donatılı şevin yumuşak killer üzerine inşa edilmesi durumunda taşıma gücü ve toptan göçme analizleri de yapılarak şevin stabilitesi tahkik edilmektedir. Burada görünüm açısından önemli bir tasarım da yörenin iklim ve yağış rejimine uygun bitki cinsinin seçilmesidir. Bu duvar üzerinde gelişen bitki örtüsünün sağlıklı olmasında önem taşımaktadır.