Asfalt Yollar ve Yol Altyapıları Güçlendirme

Asfalt yollarda kullanılacak özel cam elyafından mamul asfalt geogridleri yolun servis süresini uzatacak ve dolayısıyla bakım maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca asfalt kaplamalarda kullanılan asfalt geogridleri zamana bağlı oluşacak yansıma çatlaklarını giderecek ve tekerlek izi oluşumunu büyük ölçüde engelleyecektir.

Uygulama esnasında asfalt gridinin belirli sıcaklıklara maruz kalışı sebebi ile erime sıcaklığı yüksek ham maddeden üretilmiş olması gerekmektedir.

Bu sebeble genellikle cam elyafından üretilmektedirler. Ayrıca düşük uzama altında maksimum taşıma kapasiteleri sayesinde cam elyafı asfalt geogridleri karayollarında yansıma çatlaklarına karşı kullanılmaktadır.


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK ÇÖZÜMLERİ;

Yol dolgularında ve bina temellerinde ayrıca kazık temeller üzerinde kullanılacak özel örgülü tip poliester geotekstil ve geogridler yukarıdan gelecek yüklerin dağılımını homojen ve dengeli biçimde alt tabakaya aktararak problemleri büyük ölçüde çözebilmektedir. Bu konuda yapılacak özel hesaplamalar ve doğru geosentetik malzemenin kullanımı sıkıntıları giderecektir.

Firmamız bu konuda her türlü teknik desteği vermekte olup, ilgili statik tahkikler neticesinde en doğru ve en ekonomik çözümü önermektedir.