Geocell - Hücresel Dolgu sistemleri

Bal peteği yapısı ile gözenekleri doldurularak çalışan Hücresel Dolgu Sistemleri geogrid malzemeye alternatif çözümler sunmaktadır. Geocell (Hücresel Dolgu Sistemi) malzemeside geogrid mantığı ile çalışmaktadır. Geogridlerin zeminde güçlendirme ve istinat duvarlarındaki donatı görevlerini görmektedir.
Geogrid ile hücresel dolgu sisteminin temel farkı, hücresel dolgu sisteminin içinin doldurularak çalışmasıdır. Bal peteği görünümünde olan hücresel dolgu sistemleri, karayollarında ve demiryollarında taşıyıcı platform teşkil etmek ve zeminin taşıma kapasitesini arttırmak amaçlı kullanılmaktadır.
Hücresel dolgu sistemleri üst üste konularak ön yüzü bloklu istinat duvarı imalatı mantığı ile istinat duvarı imalatı yapılabilmektedir.
Hücresel dolgu sistemleri eğimli yüzeylerde (şevlerde) içleri nebati toprak doldurularak yüzeyde bitki örtüsü ve yeşillendirme amaçlıda kullanılabilmektedir.
Hücresel Dolgu Sistemleri Geocell Polimerik Alaşımdan mamul petek dokulu kaplama malzemesidir. Tek tabakalı yol zemin, toprak kayması, heyelan ve yatak uygulamalarından çok tabakalı istinat duvarı ve koruyucu bariyerlere kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Pahalı dolgu malzemeleri yerine uygulama sahasında mevcut doğal dolgu malzemesinin kullanılmasına olanak sağlar. Maliyetsiz lokal malzeme kullanımını sağlamakla kalmaz klasik yöntemlere göre dolgu derinliğini % 50 den fazla oranda azaltır.Üç boyutlu hücreler dolgu malzemesini sıkıştırmak suretiyle taşıma gücünü artırır, çökmeleri önler.
Hücresel Dolgu Sistemi yapısal dolgunun mukavemet ve sertlik oranını artırarak kuvvet kazandırır. Böylece yüksek esnek güce sahip sert bir yapısal köprü oluşturarak basit dolgu malzemesi ile yük deformasyon performansını geliştirir.
Hücresel geometrisi doğal drenaj yapısı sağlarken dolgu maddesinin hidrolik akışlardan zedelenmesini önler. Kuvvetlerin zemin içerisine işlemesini önleyerek hidrostatik basınçların birikmesini engeller.
Geocell Hücresel Dolgu Sistemleri üç boyutlu yapıya sahip, petek dokulu,özel polimerik alaşımdan imal edilmiş üstün nitelikli erozyon koruma ve zemin güçlendirme malzemeleridir. Genel kullanım amaçları eğimli yüzeylerde su ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek toprak kaybını engellemek olan Geocell HDS hızlı drenaj ve dolgu malzemesinin kolay sıkışabilmesi amacı ile delikli (perfore) yapıda imal edilmektedir. Fabrika ortamında özel ultrasonik kaynak teknolojisi ile yapıştırılan hücreler şeritler halinde sahaya gönderilir.

Hücre içleri kullanım amacına ve yüzey yüküne göre farklı malzemeler ile (kum, çakıl, toprak, öğütülmüş taş, beton vs.) ile doldurulabilir. Hücre yükseklikleri proje özelliklerine göre 50mm-200mm arasında değişiklik gösterir. HDS dünya standartlarında, uluslararası normlara uygun olarak birinci sınıf polimerlerden üretilir.

Uygulama esnasında, akordiyon şeklinde kullanım sahasına gelen Geocell malzemeler, açıldıklarında birbirine bağlı şeritler, küçük esnek duvarlı yapılar oluştururlar ve istenen dolgu malzemesi ile doldurulup sıkıştırıldıklarında, üç boyutlu sağlam yapılar meydana getirirler. Zemine çekme mukavemeti sağlayarak dolgu malzemesinin yapısal ve işlevsel özelliklerini iyileştirir.