Çiftehan-Ulukışla Çelik Ağ İmalatları Tamamlandı.

Geoart ekibi,Karayolları Kayseri bölge dahilindeki Çiftehan-Ulukışla arasındaki çelik ağ imalatlarını başarı ile tamamladı.

22.05.2017