Yol Destekleme

Asfalt yollarda kullanılacak özel cam elyafından mamul asfalt geogridleri yolun servis süresini uzatacak ve dolayısıyla bakım maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca asfalt kaplamalarda kullanılan asfalt geogridleri zamana bağlı oluşacak yansıma çatlaklarını giderecek ve tekerlek izi olşumunu büyük ölçüde engelleyecektir.

Uygulama esnasında asfalt gridinin belirli sıcaklıklara maruz kalışı sebebi ile erime sıcaklığı yüksek hammaddeden üretilmiş olması gerekmektedir.

Bu sebeble genellikle cam elyafından üretilmektedirler. Ayrıca düşük uzama altında maksimum taşıma kapasiteleri sayesinde cam elyafı asfalt geogridleri karayollarında yansıma çatlaklarına karşı kullanılmaktadır.