Kıyısal Erozyon

Nehirlerde ya da kanallarda su baskını söz konusu olduğunda çözüm TeleBags ® , TeleTubes ® ya da FlexiTex ® ile sunulur.

Acil durumlarda birbirine geçen ve içi kum ile kolayca doldurulabilen TeleTube® kullanılarak bölge emniyete alınabilir ya da sadece TeleBags® kullanılabilir. Köprü ayaklarının dibine ve su erozyonunu önlemek ve muhtemelen köprünün nihayetinde çökmesini önlemek için FlexiTex ® kurulabilir.

Sel için bir set gerektiği durumlarda, FlexiTex ® ve FlexiGrow ® kaplı TeleTube ® , ile inşa edilebilir. İnşaat sonradan doğal bitki ile kaplanabilir.

Aşınmış nehir kıyıları ve kanallar bir sonraki sele dayanacak FlexiTex kullanılarak tamir edilebilir. Desteğin amacı yanal toprak ile ilgilenmek ve olası nihai hata düzleminin önüne olası hata çıkıntısını bağlamaktır.

Bu gibi uygulamalarda TeleVev ® ve TeleGrid ® kullanılabilir.