Yamaç Erozyonu

Yamaç erozyonuna dört şey neden olur: yağmur miktarı ve hızı, yamacın dikliği ya da eğimi, bitki örtüsünün miktarı ve yapısı ile zemin altındaki toprak ve kaya yatakları.

Yağmur yağdığında genellikle topraktaki deliklere emilir. Ancak, bu delikler yağmur suyu ile dolduğunda ya yüzeyde durağan şekilde kalır ya da aşağıya doğru akmaya başlar. Su aşağıya aktıkça, toprak parçacıklarını ve diğer malzemeyi de götürür. Bu erozyonun başlangıcıdır, bu sorunlar için Teletextiles aşağıdakileri sunar:
• Yamacı desteklemek için TeleGrid ®
• İnce parçacıkları yerinde tutmak için TeleNet ®
• Bitkileri güçlendirmek için EroNet ® . Zeminde ne kadar az yaprak ve bitki örtüsü bulunursa toprak akan suya o derece açık olacaktır.