Erozyon Kontrolünde Geosentetiklerin Önemi

Bitki örtüsünün toprağın aşınmasını önlemede büyük bir role sahip olduğu bilinmektedir. Toprağın aşınmasını engelleyen bitki örtüsünün yok olması ve koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su, rüzgar gibi doğal olayların etkisi ile aşınması ve taşınması olayı erozyona yol açmaktadır. Erozyon nedenleri ve şiddetini belirleyen unsurlar arasında arazinin eğimi, bitki örtüsü, toprak ve bitki üzerinde yapılan müdahaleler, yağış miktarı, iklim faktörü, bitki örtüsü ve iklim faktörü gibi değişkenler yer almaktadır.

Yaşanan toprak kaybı doğanın dengesinin bozulmasında rol oynadığı gibi peyzaj uygulamalarında da önemli güvenlik sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle de karayolu ve demir yolu güvenliğinde toprak kayması büyük riskleri beraberinde getirmektedir.

Erozyon Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

Erozyonun önlenmesi konusunda uygulanan pek çok farklı çözüm bulunmaktadır. Erozyona uğrayan yüzeylerin bölgenin iklimine uygun bitkilerle yeşillendirilmesi en uygun çözümlerden biridir. Bunun için genellikle peyzaj mimarlığında da kullanımı yaygınlaşan geosentetik erozyon önleme malzemelerinden yararlanılmaktadır. Doğal olarak yeşillenmeyi sağlamaya yardımcı olacak geosentetik malzemeler farklı tipte olabilir. Eronet, geogrid ya da geomat gibi geosentetik malzemeler erozyona oluşumuna önlem olarak kullanılacak ekonomik ve güvenilir çözümler arasında yer alır.

Geosentetiklerin kullanım alanları son dönemlerde oldukça artış göstermiştir. Geosentetik malzemelerin kullanımının yaygınlaşmasının nedenlerinden biri de neredeyse tüm dünyada dış mekân mühendislik uygulamalarında güvenilir alternatif çözümler sunmasıdır.

Geomat malzemeler dere yatağı ıslahlarında şevleri debinin aşındırıcı etkisinden korumak için kullanıldığında trapez kesitlerde uzun dönemdeki bitki kökleri ile entegre olmakta ve böylece stabiliteyi sağlamaktadır.

Bohçalamalı istinat yapılarında bitkilendirmenin istendiği durumlarda da geomat malzemesi kullanmak en sağlıklı çözüm yöntemlerinden biri olarak tercih edilmektedir.

Pek çok doğal şev ve yüzeyler erozyon kuvvetine maruz kalmaktadır. Erozyon sonucu meydana gelebilecek zemin kaybını sınırlamak, kıyı erozyonu ve yamaç erozyonu için Geoart çeşitli çözümler ve koruma sistemleri sunmaktadır.

Nehirlerde ya da kanallarda su baskını gibi bir durum söz konusu olduğunda çözüm şilte gabionlar ve geocell ile çözüm önerileri sunulmaktadır.

Yamaç erozyonunu önlemek için Geotekstil, geogrid ve geocell.

  • Yamacı desteklemek için Geogrid
  • İnce parçacıkları yerinde tutmak için Geonet
  • Bitkileri güçlendirmek için Erozyon neti çözümlerini sunmaktadır.