İstinat Yapıları ve Gabion Duvar

Heyelan Önleme Duvarı İmalatları

Genel olarak kaya ve taş düşmesi problemlerini tek bir çatı altında toplamak mümkün değildir. Problemin durumuna göre sadece çift bükümlü tel ağ (çelik grid) çözüm olabildiği gibi, çelik halatlar ile güçlendirilmiş çift bükümlü tel ağlar (çelik gridler) veya kaya tutucu bariyerlerle kombine edilmiş bir çözümde olabilir.

İşin başında, doğru çözüm için doğru risk analizi yapılmalıdır. Bunlar mevcut şevin morfolojik yapısı, etraftaki tehlike altındaki yapılar, aşağıda kalacak yolun önemi ve trafik yoğunluğudur. Bütün bu faktörleri düşündüğümüzde, firmamız ürünlerin en iyi kombinasyonuyla en doğru ve en ekonomik çözümü sunmaktadır.

Firmamızın kaya ve taş düşmelerine karşı çözümlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Bunlar;
1 - Yüzeyden kopup gelebilecek muhtemel düşmelere karşı yüzey kaplama malzemeleri (her türlü çelik grid malzemeleri, bunların çelik halatlar ile güçlendirilmiş tipleri, değişik tipte ve özellikte ankrajlar vb. malzemeler)
2 - Yüzey kaplamasının mümkün olmadığı yada ekonomik olmadığı yerlerde düşme olasılığı olan noktaların önüne özel kaya tutucu bariyerler ve tasarımları
Şeklinde gruplandırmak doğru olacaktır.

Firmamız yapmış olduğu çalışmaların tamamını bu konuda uzman ve deneyim sahibi mühendis kadrosu ile oluşturmakta ve yine bu konuda dünyanın önde gelen bilgisayar programlarını kullanmaktadır. Uygulama esnasında ise konusunda uzman profesyonel endüstriyel dağcılar kullanılmakta olup; doğru mühendislik çözümü uzman ekip ile birleştirilmektedir.