Zemin Çivisi Nedir?

Derin bir kazının yapılması sırasında zemin çoğunlukla kendisini yeterli süre tutabilecek özelliğe sahip değildir. Bu gibi durumlarda farklı yöntemlere başvurulur ve kazı alanında güvenliğin sağlanması için kazının desteklenmesi gerekir. Zemin çivili iksa sistemleri bu uygulamalardan bazılarıdır.

Zemin çivisi, özellikle derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi ve yapılan dönmeye karşı emniyet altına alınması amacıyla yapılan yapı elemanlardır. Zemin çivisi kazı takviye uygulamaları ile şev stabilitesinin desteklenmesinde zemine yük aktarımını sağlar.

Zemin çivileme yöntemi ise zeminin kesme gücünü artırmak ve çekme kuvveti kazandırmak amacıyla uzun bulonlar ya da çiviler yerleştirilerek gerçekleştirilen bir donatılama tekniğidir.

Zemin çivileri genellikle çelik ya da fiber donatılardan oluşur. Ancak genellikle zemine yük transferini geliştirmek ve paslanmaya karşı koruma sağlamak için etrafı çimento enjeksiyonu ile kaplanmaktadır. Delik içerisine doldurulan enjeksiyon etki alanını genişleterek, birim boyda etkili olan çevresel etki kuvvetini artırmaktadır.

Zemin Çivisi Yönteminin Avantajları

Zemin çivileri, dikey ve dikey yanı kesitlerin gerikli olduğu zemin koşullarında yapılan kazı uygulamalarına son derece uyumludur.

Yol kazıları, mevcut köprü altlarında yapılan kazı çalışmaları, mevcut iksa ya da istinat yapılarının onarılması veya yeniden inşa edilmesi, şehir ortamında kalıcı veya geçici kazılarda zemin çivisi uygulamanın uyumlu olduğu görülmüştür.

Zemin çivileme uygulaması ekonomik açıdan cezbedici bir yöntem olmasıyla birlikte fizibilite olanağı da sağlayan bir uygulamadır.

Zemin çivisi tekniğinin avantajları;

Zemin çivisi tekniğini avantajlı kılan başlıca özelliklerden bazıları ekonomik olması, yapım elastikiyeti, kentsel ortama uygun küçük yapı teçhizatı, ile uygulama kabileyeti ve özel uygulamalar için uyumlu olmasıdır.

– Bitki örtüsü oluştururken zemin çivileri stabilite sağlamaya yardımcı olur.

– Zemin çivisi uygulaması açıkta olan yüzeylerde erozyona karşı koruma sağlamada etkili olur.

Yüzey erozyonunun oluşumunu önlemek için; zemin çivisi arasındaki şev yüzeyinin doğal bitki türleriyle bitkilendirilmesi önemlidir. Bitki örtü gelişiminin tamamlanmasının ardından, yüzeyde büyüyen bitki kökleri yüzeydeki zemine tutunur. Ve bunun sonucunda oluşabilecek erozyona karşı doğal bir yüzey koruması sağlamaya yardım eder.

– Stabil olmayan yüzeyi stabil olan ana formasyona bağlamada zemin çivisi etkin rol oynar.

– Sistemde ortaya çıkabilecek deformasyonlar, ilave çivilerin tesisi ile kontrol altına alınabilir.

– Zemin çivilerinin tesisi için hafif ve basit ekipmanlar kullanılmaktadır. Ulaşımın zor olduğu şantiyeler için bu avantajlı bir durum olmaktadır.

– Zemin çivisi uygulanan yapılar genellikle esnek bir özelliğe sahiptir. Bu yapıların çevre zemin ile etkileşime girmesi daha kolaydır. Böylece daha büyük toplam ve diferansiyel zemin hareketlerini karşılayabilirler.

Zemin çivisi yapım yöntemleri farklılık gösterebilir. Projede belirtilen yerlerin saha ölçme grubunun işaretlenir. Daha sonra zeminin yapısına uygun olarak seçilen malzeme ile imalat başlar.

Zemin çivisi birim fiyat ve uygulaması için Geoart ile iletişime geçebilirsiniz.