İstinat Duvarı Donatıları

Geleneksel olarak istinat duvarları, yanal toprak ve basıncına direnmek için beton ya da taş kaplama ile inşa edilir.

Toprak destekleme ilkesini kullanarak duvar dış destek kullanmadan inşa edilebilir. Desteklenmiş istinat duvarları 90° eğime kadar dik yapılabilir. Desteklemenin etkin hale gelmesi yapının küçük bir yanal yer değiştirmesine neden olur.

Böylece kaplama koruyucu bir yüzeye ve estetik bir işleve sahip olur. Duvarın yüksekliği, dolgu maddesinin tipi ve yüzey altı toprağın yapısı, duvara hangi tür TeleGrid ® ya da TeleVev ® kullanılacağını belirler.