Seddeler

Yumuşak bir toprak altındaki setlerin temeli yeraltında çökmeleri engellemek ve toprağın altındaki fark gösteren oturmaları azaltmak için desteklenebilir. Seddeler tipik olarak 1:2 den 1:3'e eğilimlerdeki kenar rampalarıyla inşa edilirler. Kenar rampaları destek kullanılarak dikleştirilebilir.

Seddedeki yatay toprak baskısından dolayı kesme gerilmesi sedde ile altındaki toprak arasında harekete geçer. Donatılı seddeler diğer stabilizasyon teknikleri ile kombine halde farklı dolum malzemeleri kullanılarak inşa edilebilirler.

Jeosentetik destek genellikle yumuşak alt toprağa kazıkla çakılmış setler için kullanılır. Bu kazıklar önceden imal edilmiş tahta, çelik ya da beton kazıklar ya da orada imal edilen sütunlar (kireç-çimento sütunlar) halinde olabilirler

Tele Textiles bu tip uygulamalar için TeleGrid® gibi örme jeoağ ve Televev® gibi yüksek sağlamlıkta örme polyester jeotekstiller sunarlar