Yamaç Destekleme

Yamaç ya da dik kıyılardaki destekler farklı amaçlarla kullanılabilir. Destekler, doğal dolgu malzemesi ile elde edilemeyecek eğimler yaratmakta kullanılabilir. Doğal dolgu kütlesi doğal bir eğimle inşa edilebildiğinden destekli yamaçlarda daha yüksek eğimler elde edilebilir.

Temelde destekli dik yamaçların tasarım konsepti destekli istinat duvarları ile aynıdır. Desteğin amacı yanal toprak ile ilgilenmektir ve olası nihai hata düzleminin önüne olası hata çıkıntısını bağlamaktır.

Bu gibi uygulamalarda TeleVev ® ve TeleGrid ® kullanılabilir.