Zemin Islahı

Arazi ıslahı bir zamanlar üstünde deniz, ırmak ya da liman olan yerlerde, bina ya da alt yapı alanlarını yapılması için zemin oluşturulmasıdır. Islah edilen zeminin seviyesi, toprağın su seviyesin altında olduğu ya da su yönetim birimlerinin tersine deniz seviyesinin üzerinde olduğu durumlarda mevcuttur.

Alt toprakların yapısı bu tip durumlarda çok zayıftır ve takviye edilmesi gerekmektedir. Birçok projede taşlar yapılacak yapıların taşıma kapasitelerini artırmak için kullanılır.

Deniz yatağındaki ayırma ve takviye tabakası kullanımı kurulacak yapıların ömürlerini artıracaktır.

Tele Textiles çok yüksek CBR rakamlarına (Kaliforniya Dayanma Oranı) sahip ve büyük parçalanmış taşlara dayanma yeteneğine haiz TeleVev®'i sunmaktadır.