Toprakarme Duvar Uygulaması Nedir?

Toprakarme, bir diğer adıyla donatılı zemin duvarı günümüzde inşa edilen istinat yapılarının daha uygun ve efektif bir çözüm olması amacıyla kullanılmaktadır. Donatılı zemin duvarlar (MSE Duvarlar) klasik betonarme veya taş duvar sistemlerine göre oldukça esnek yapıdadırlar. Deprem yükleri altında iyi performans gösterdikleri için Japonya, ABD gibi deprem riski taşıyan ülkelerde donatılı zemin duvarlar kullanımı sıklıkla tercih edilen istinat yapıları arasındadır.

Klasik betonarme istinat yapılarına oranla, ülkemizde de toprakarme duvar sistemleri yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.

Toprakarme sistemler sıkıştırılmış dolgu ile dolgu içerisindeki donatının birlikte çalışması ilkesine dayanır. Genel olarak betonarme duvarların kullanımı ile benzerlik gösteren toprakarme sistem, zeminin mekanik özelliklerini ekonomik biçimde tasarlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Oldukça esnek bir yapıya sahip olan toprakarme sistem, imalat sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek yatay ya da düşey oturmalara izin verir. Böylece depreme karşı dayanıklı bir yapı oluşmasına olanak sağlar.

Toprakarme duvar uygulaması;

– Karayollarında, kavşak imalatlarında ve taşıyıcı kenar ayakların imalatında,

– Demiryollarında, demiryolu hattını taşıyan duvarlar olarak ya da TCDD Üst Geçit Köprülerinde,

– Belediye, organize sanayi bölgesi, fabrika ve parsel çevresinde

– Dere, akarsu ve nehir ıslahlarında,

– Askeri yapılar vb. gibi sahalarda yapılabilir.

Toprakarme Duvar Uygulamasının Avantajları

Donatılı zemin duvarların hızlı yapılması, ekonomik bir avantaj sağlamaktadır. Aynı şekilde toprakarme duvar yapımı hızlı olduğu için uygulama sahası etrafındaki yerleşim yerlerine minimum seviyede rahatsızlık verir.

Toprakarme sistemleri, diğer istinat sistemlerine göre daha avantajlı ve tercih edilebilir kılan özelliklerinden biri depreme karşı daha güvenilir olmasıdır. Bunun yanı sıra yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan bu sistemin imalat hızı da yüksektir. Çeşitli desenlerde ve renklerde üretim yapılabilme imkanı olduğu için estetik yapılar oluşturabilmeyi mümkün kılar.

Toprakarme sistemlerin sağladığı başlıca avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– Depreme karşı dayanıklı ve esnek çözümler üretebilir.

– İmalatı kısa sürede gerçekleştirilebilir.

– İşçiliği ve montajı kolaydır.

– Kazı ve dolgu maliyeti düşük olduğu için ekonomiktir.

– Şehir içindeki dar alanlarda çalışmak mümkündür. Estetik bir görünüm sağlar.

– Zayıf zeminlerde de uygulama yapılabilir.

Toprakarme duvar firmaları ve toprakarme duvar uygulamaları ile ilgili merak ettiğiniz her konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Geoart, başta istinat yapıları olmak üzere, her türlü geoteknik mühendisliği uygulamaları, kaya ve taş düşmelerine karşı teknik çözümler, katı atık ve izolasyon işlerinde çözüm ortaklığı sunar.